Los Angeles: 25 Februarie 2020
21 DE TREPTE:

A OPTA TREAPTĂ

Ziua a opta
Dumnezeu Tatăl

Moto: Fie că ai avut un tată de care ești mândru sau un tată de care nu ești atât de mândru, poți cel puțin să-ți imaginezi cum tatăl iubitor acționează față de copiii săi. Cu dragoste, compasiune și înțelepciune, îi îndrumă și îi corectează, permițându-le să trăiască vieți bogate și pline.

Vechiul Testament – Psalmii
Psalmul 102: Al lui David.

13.

În ce chip miluiește tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El; 

Vechiul Testament – Psalmii
Psalmul 67: Al lui David.

5.

Și vă bucurați înaintea Lui. Să se tulbure de fața Lui, a Părintelui orfanilor și a Judecătorului văduvelor. 

Vechiul Testament – Isaia

Capitolul 63: Ziua izbânzii.

16.

Pentru mine, acestea au încetat! Dar Tu ești Părintele nostru! Avraam nu știe nimic, Israel nu ne cunoaște. Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Mântuitorul rostru: acesta este numele Tău de totdeauna.

Vechiul Testament - Pildele Lui Solomon
Capitolul 3: Îndemnare la fapte bune. Lauda înțelepciunii.

10.

Fiul meu, nu disprețui certarea Domnului și nu simți scârbă pentru mustrările Lui, 

11.

Căci Domnul ceartă pe cel pe care-l iubește și ca un părinte pedepsește pe feciorul care îi este drag. 

Noul Testament - Sfânta Evanghelie După Matei
Capitolul 6: Despre milostenie, rugăciune și post. Să nu ne străduim numai după cele pământești.

31.

Deci, nu duceți grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? 

32.

Că după toate acestea se străduiesc neamurile; știe doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele. 

33.

Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. 


© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.