Los Angeles: 24 Februarie 2020
21 DE TREPTE:

A ZECEA TREAPTĂ

Ziua a zecea
Pace cu Dumnezeu

Moto: Treisprezece colonii americane și-au declarat independența față de Marea Britanie, declanșând războiul necesar pentru a obține acea libertate. În același fel, când ne declarăm independența față de Dumnezeu, ne punem în război cu el. Cine poate negocia pacea?

Vechiul Testament - Cartea Lui Iov
Capitolul 9: Apărarea lui Iov.

32.

Căci Dumnezeu nu este un om ca mine, ca să stau cu El de vorbă și ca să mergem împreună la judecată. 

33.

Între noi nu se află un al treilea care să-și pună mâna peste noi amândoi 

Vechiul Testament – Isaia
Capitolul 59: Nelegiuirile lui Israel. Făgăduința Mântuitorului.

1.

Iată, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să nu poată să izbăvească, și urechea Lui prea tare ca să nu audă. 

2.

Ci nelegiuirile voastre au pus despărțire intre voi și Dumnezeul vostru și păcatele voastre L-au făcut să-Și ascundă fața ca să nu vă audă. 

Capitolul 53: Patimile, moartea și preaslăvirea lui Mesia.

5.

Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat. 

6.

Toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră, și Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor. 

Epistolele Pauline - Epistola Către Romani A Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 5: Roadele îndreptării din credință. Adam și Hristos.

1.

Deci fiind îndreptați din credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, 

2.

Prin Care am avut și apropiere, prin credință, la harul acesta, în care stăm, și ne lăudăm întru nădejdea slavei lui Dumnezeu. 


© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.