Los Angeles: 24 Februarie 2020
21 DE TREPTE:

A OPTSPREZECEA TREAPTĂ

Ziua a optsprezecea
Finanțe

Moto: Înmormântarea era demnă de remarcat, pentru că decedatul era extrem de bogat. În spatele camerei, doi cunoscuți vorbeau despre soluționarea testamentului. Cât de mult a lăsat? Întreabă unul. - Totul, spuse celălalt.
Această poveste pare să caracterizeze abordarea Bibliei în domeniul finanțelor. Deși utili, banii nu pot deveni o prioritate. Nici măcar nu intră în veșnicie cu noi. Isus a spus: "Așa se întâmplă cu cel ce-și adună comori sieși și nu se îmbogățește în Dumnezeu." (Luca 12:21).

Noul Testament - Sfânta Evanghelie După Luca
Capitolul 12: Să ne ferim de fățărnicie, de șovăială și de lăcomie. Îndemnuri la veghere și la îngăduință. Semnele vremii.

16.

Și le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belșug țarina. 

17.

Și el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? 

18.

Și a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitnițele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo tot grâul și bunătățile mele; 

19.

Și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. 

20.

Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Și cele ce ai pregătit ale cui vor fi? 

21.

Așa se întâmplă cu cel ce-și adună comori sieși și nu se îmbogățește în Dumnezeu. 

Epistolele Pauline - Epistola Întâia Către Timotei A Sfântului Apostol Pavel
Capitolul 6: Despre slugi. Învățătorii mincinoși. Despre cei poftitori de avuție. Despre datoriile celor bogați.

7.

Pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot așa cum nici nu putem să scoatem ceva din ea afară; 

8.

Ci, având hrană și îmbrăcăminte cu acestea vom fi îndestulați. 

Faptele Sfinților Apostoli - Faptele Sfinților Apostoli
Capitolul 20: Pavel călătorește iar prin Macedonia. Înviază pe Eutihie în Troa. Își ia rămas bun de la Biserica Efesului.

35.

Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua. 

Epistolele Pauline - Epistola Întâia Către Timotei A Sfântului Apostol Pavel
Capitolul 6: Despre slugi. Învățătorii mincinoși. Despre cei poftitori de avuție. Despre datoriile celor bogați.

17.

Celor bogați în veacul de acum poruncește-le să nu se semețească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu, Care ne dă cu belșug toate, spre îndulcirea noastră, 

18.

Să facă ce e bine, să se înavuțească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, 

19.

Agonisindu-și lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viața veșnică. 


© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.