Los Angeles: 27 Septembrie 2020
SFÂNTUL ANTON:

INVOCATII CĂTRE SFANTUL ANTON

Sfinte Antoane de Padova, Roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, floare aleasă a vietii călugăresti, Roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, preot plin de zel al Sfintei Biserici, Roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, propovăduitor al adevărurilor dumnezeiesti, Roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, vrednic împărtitor al sfintelor sacramente, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, păstor rîvnic al sufletelor, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, mângâietor al celor întristati, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, ajutorul celor săraci, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, alinătorul celor bolnavi, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, sprijinul celor strâmtorati, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, protectorul copiilor, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, ocrotitorul sufletelor curate, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, sprijinitorul familiilor, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, mângâietorul bătrânilor, al văduvelor si al celor părăsiti, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, călăuză a sufletelor spre Dumnezeu, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, luptător neînfricat împotriva spiritului rău, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, cunoscător al constiintelor, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, îndrumător pe calea moravurilor bune, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, ajutor deosebit în aflarea lucrurilor pierdute sau furate, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, mare făcător de minuni, Roagă-te pentru noi
Preot: Roagă-te pentru noi, Sfinte Antoane,
Toti: ca să ne facem vrednici de făgăduintele lui Cristos.
Preot: Să ne rugăm. Doamne, Dumnezeule, ascultă cu bunătate rugăciunea pe care o îndreptăm spre tine prin mijlocirea Sfintului Anton de Padova, Păstor si Invătător al Bisericii tale: dă-ne, te rugăm, ajutorul trupesc si sufletesc, pentru ca la sfârsitul vietii noastre pământesti, să te putem lăuda împreună cu el si cu toti sfintii tăi, în vecii vecilor. Amin.

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.