Los Angeles: 27 Septembrie 2020
SFÂNTUL ANTON:

RUGĂCIUNE PENTRU ÎNTOARCEREA CELOR ÎNSTRĂINATI DE DUMNEZEU

Doamne Isuse Cristoase, tu ai venit în lume ca să salvezi ceea ce era pierdut. Tu însuti ai spus: 'Nu am venit să salvez pe cei drepti ci pe cei păcătosi.' Tu ierti zilnic mii de oameni si-i faci să se bucure din nou de darurile tale ceresti si pământesti, având din nou o constiintă curată.

După înăltarea la cer tu ai trimis pe slujitorii tăi în lume, ca prin puterea Spiritului Sfânt să ierte păcatele acelora care se întorc la Dumnezeu si-si mărturisesc cu sinceritate păcatele. Printre acesti slujitori ai iertării, un loc deosebit îl ocupă si sfântul Anton. El a alergat după cei păcătosi, i-a încurajat, si prin puterea preotească le-a dăruit iertarea ta.

De aceea alerg si eu la mijlocirea sfântului Anton. Priveste, Doamne la zelul si rugăciunile sale si ai milă de cei cufundati în păcate si rătăcire. Trimite-le pe Spiritul Tău Sfînt, care să le lumineze mintea, ca si ei să vadă primejdia în care se află. Întăreste-le vointa ca să se poată ridica din starea lor asemeni fiului risipitor, spunând: 'Mă voi ridica si mă voi întoarce la Tatăl meu.' Dă-le bucuria unei vieti curate, pentru ca să rămână statornici în bine.

Iată ei se pierd si iadul se umple cu sufletele lor. Ce voi oferi ca răscumpărare pentru sufletele lor? Ceea ce ai oferit Tu pe lemnul crucii: Sângele Tău preascump pe care sfântul Anton, preotul tău, l-a oferit la Sfânta Liturghie pentru întoarcerea celor răi. Primeste, Părinte ceresc acest prinos desăvârsit si pentru el scapă de pierzarea vesnică sufletele celor pe care i-ai creat după chipul tău si care prin botez au devenit copiii tăi si fratii Fiului tău preaiubit.

Ce sunt suferintele vietii acesteia în comparatie cu cele ale vietii viitoare? De aceea vin în fata ta si te rog din toate puterile mele pentru cei dragi ai mei cât si pentru toti cei păcătosi din lume ai milă de ei si condu-i pe căile mântuirii. Amin.

© 2020 ViataCrestina.org. All rights reserved.