Los Angeles: 19 August 2022
RUGACIUNI PENTRU COPII:

ALTĂ RUGĂCIUNE PENTRU PĂRINȚI

   Doamne Dumnezeule cel Atotbun, care mi-ai dăruit părinți buni, ca prin ei să mă împărtășesc de multe binefaceri; Cel ce voiești să le fiu mulțumitor pentru toate îngrijirile ce au avut și au față de mine. Ție mă rog cu umilința pentru sănătatea și mântuirea lor. Dumnezeule, Cel ce ești atotîndurat, dar și atotdrept, Care binecuvintezi pe fii pentru părinții lor și adeseori în dreapta Ta mânie îi pedepsești pentru păcatele lor, primește umilita mea mulțumire pentru binefacerile ce le reverși neîncetat asupra părinților mei.
   Trimite-le, Stăpâne cel Atotbun, și în viitor binecuvântările Tale și le iartă lor toate greșelile pe care ca niște oameni le-au făcut. Învață-mă ca să cinstesc în ei puterea Ta și să le fiu recunoscător și mulțumitor pentru viața ce mi-au dat-o și pentru toate îngrijirile ce au avut și au față de mine. Ajută-mi ca să urmez poruncile Tale cele Sfinte, să le fiu supus, ascultător și să nu fac nimic care să-i amărască și să-i întristeze. Răsplătește-le, Prea Bunule, cu facerile Tale de bine pentru dragostea și îngrijirea neadormită ce întotdeauna o au pentru mine. Apără-i de toate nenorocirile și întristările. Dă-le viață lungă, fericită, liniștită și pașnică. Fă-i părtași la binecuvântarea Sfinților Tăi, înmulțește roadele ostenelilor lor, fă să prisosească peste ei binefacerile Tale și să sporească în virtuți și în îndestulare ca să Te binecuvântăm în toate zilele vieții noastre. Amin.


***Rubrică întreținută de Diana Dubu - diana@viatacrestina.org

© 2022 ViataCrestina.org. All rights reserved.