Los Angeles: 19 August 2022
ALTE RUGACIUNI:

RUGĂCIUNE PENTRU MÂNTUIRE

   Dumnezeul meu, cred întru Tine și mă rog Ție, întărește credința mea. Te iubesc, sporește dragostea mea; mă pocăiesc, fă să prisosească și căința mea. Te măresc ca pe întâiul meu început, Te doresc ca pe cea mai mare dorință a mea. Îți mulțumesc Ție, Binefăcătorul meu cel veșnic, Te chem ca pe puternicul meu apărător.

   Dumnezeul meu, binevoiește a mă povățui prin înțelepciunea Ta, a mă călăuzi prin dreptatea Ta, a mă mângâia prin milostivirea Ta, a mă apăra cu puterea Ta.

   Îți închin, o Dumnezeule, gândurile mele, faptele mele, suferințele mele, ca în viitor să mă gândesc la Tine, să grăiesc de Tine, să lucrez după voia Ta, să sufăr pentru Tine.

   Doamne, eu voiesc ceea ce voiești Tu, pentru că Tu voiești să mă supun voii Tale; ajută-mi, Doamne, să fac tot ce voiești Tu.

   Te rog cu umilință, luminează-mi mintea mea, oțelește-mi voia, curățește-mi trupul și-mi sfințește sufletul.

   Dumnezeule preabun, ajută-mi să mă curățesc de greșelile făcute, să biruiesc ispitele viitoare și să lucrez cuvenitele virtuți.

   Umple inima mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de ură pentru greșelile mele, de râvnă pentru binele aproapelui și de defăimare pentru deșertăciunile lumii. Fă-mă să fiu supus mai marilor mei, cu dragoste către cei mai mici, credincios prietenilor mei și iertător vrăjmașilor mei.

   Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu ca să biruiesc cele șapte păcate de căpetenie care sunt pricina tuturor păcatelor. Să biruiesc adică : mândria prin smerenie creștinească, iubirea de argint prin milostenie, pizma prin dragoste și bucurie pentru binele aproapelui, desfrânarea prin înfrânare și curăție, lăcomia prin cumpătare, mânia prin răbdare și lenea prin bărbăție creștinească.

   Asemenea, să biruiesc și celelalte păcate și patimi ce izvorăsc din acestea și-mi dă virtuțile creștinești: credința, nădejdea și dragostea.

   Dumnezeul meu, fă-mă înțelept în lucrările mele, curajos în primejdii, răbdător în nenorociri și smerit în realizările mele.

   Nu mă lăsa să uit vreodată de a fi cu luare-aminte la rugăciuni și în Biserică, cumpătat la masă, repede la împlinirea datoriilor și statornic în hotărâri. Doamne, insuflă-mi grija să am întotdeauna conștiință dreaptă, înfățișare cuviincioasă, vorbire folositoare și purtare în bună rânduială.

   Dă-mi darul Tău să mă deprind a-mi stăpâni întotdeauna patimile, a mă învrednici de darurile Tale, a păzi legea Ta și a merita mântuirea.

   Dumnezeul meu, fă să cunosc cât de mici sunt bunătățile pământești, cât de mari sunt cele cerești, cât de scurt este timpul acestei vieți și cât de nemărginită este veșnicia.

   Ajută-mi să fiu întotdeauna gata de moarte și să nu mă cutremur de judecata Ta, să scap de muncile cele de veci și să dobândesc raiul prin Iisus Hristos, Domnul nostru.***Rubrică întreținută de Diana Dubu - diana@viatacrestina.org

© 2022 ViataCrestina.org. All rights reserved.