Los Angeles: 19 August 2022
RUGACIUNI PENTRU COPII:

RUGĂCIUNEA COPIILOR PENTRU PĂRINȚI

   Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuternicești florile și verdeața de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău, și sufletul omenesc cu căldura iubirii Tale; Tu, Cel ce toate le-ai zidit de bunăvoia Ta în cer și pe pământ și pe toate le păstrezi prin dragoste și mila, revarsă mult-îndurate Doamne, peste sufletul meu cel slab și umilit care se închina Ție, bunătatea și darul Tău, și iubire și milă peste părinții mei, peste mai-marii mei și peste toți aceia care se ostenesc pentru mine și care m-au ajutat vreodată cu sfatul și bunătatea lor. Fă din sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile și ajutorul cel venit de la Tine și revărsat asupra lor prin rugăciunile și prin dragostea mea fiască. Îți vorbește, Părinte, inima mea de fiu (fiică) și știu că Tu cunoști lăuntrul nostru și că nu Te vei întoarce de la inima mea, atât de dăruită tuturor acelora pentru care Te rog; dăruiește-mi, Doamne, înțelepciune, să nu uit niciodată, nici în supărări, nici în necazuri, nici în bucurie, învățătura Ta, cum că "binecuvântările părinților întăresc casele fiilor", și iarăși : "cununa bătrânilor sunt fii lor și fala fiilor sunt părinții lor". Pentru aceasta, rogu-te, Doamne, slăvite Împărate și bunule Părinte, întărește-mă să cresc înaintea lor cu temerea de Tine și cu rușinea de oameni, pentru ca, prin curățirea oricărui rău, prin împlinirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat și prin setea de orice virtute, viața mea să fie spre mântuirea mea și a lor. Că tu ești, Doamne, Cel ce odinioară ai zis : "Lăsați copii să vină la Mine, că a unora ca acestora este împărăția cerurilor" și Ți-ai pus dumnezeieștile tale mâini peste capetele lor și i-ai binecuvântat. Însuți Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tău, și ajută-mi să fac bucurie părinților mei și să umblu întru cărările Tale sfinte, săvârșind numai ce este bun și plăcut Ție, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.


***Rubrică întreținută de Diana Dubu - diana@viatacrestina.org

© 2022 ViataCrestina.org. All rights reserved.