Los Angeles: 19 August 2022
RUGACIUNI PENTRU COPII:

RUGĂCIUNE PENTRU UN OCROTITOR SAU BINEFĂCĂTOR

   Dumnezeule al dragostei, Ție iți sunt dator a mulțumi pentru dulcele simțământ al dragostei și al ocrotirii de care mă bucur. O, cela ce ești izvorul tuturor bunătăților, revarsă binecuvântarea și binefacerile Tale peste acela pe care inima mea îl cinstește și îl iubește, pe robul Tău (numele). Apără-L de toate primejdiile ce înconjoară viața muritorilor de pe pământ. Fă să răsară asupra lui întotdeauna un soare strălucitor, să risipească norii grijilor și suferințelor. Umple inima lui de bucuria mântuirii Tale, povățuiește pașii lui în căi drepte, în căile mântuirii și ale fericirii. Nu lăsa ca apăsătoarele suferințe să-i înnoreze fruntea și să-i amărască inima. Nenorocirile lui să nu facă a se pogorî lacrimi în ochii lui și inima lui să nu fie jertfa întristărilor. Fă ca fiecare din zilele lui să fie o frumoasă zi de primăvara și viața lui să se asemene unui râu limpede și lin, ce curge prin grădini înverzite și printre flori. Iar dacă va fi amenințat de vreo nenorocire, fii apărătorul și ocrotitorul lui, precum el este apărătorul meu. Ori în ce parte va merge sau se va afla, umbrește-l cu bunătatea și apărarea Ta. Dă-i, Dumnezeul meu, toate plăcerile și toate bucuriile iertate muritorilor care păzesc poruncile Tale și fac bine aproapelui lor. Îngerul Tău cel bun să-l însoțească și să-l păzească în toată viața lui; și după o viață lungă, plină de binefaceri și fapte bune, să se învrednicească a dobândi bunătățile cele fără de sfârșit, gătite pentru toți cei ce lucrează virtutea. Amin.


***Rubrică întreținută de Diana Dubu - diana@viatacrestina.org

© 2022 ViataCrestina.org. All rights reserved.