Los Angeles: 19 August 2022
RUGACIUNI PENTRU COPII:

ALTĂ RUGĂCIUNE A COPIILOR

   Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care în copilăria și în tinerețea Ta în Nazaret ai fost supus și ascultător Preacuratei Maicii Tale și Sfântului nutritor și îngrijitor Iosif, lăsându-ne nouă chip de copilărie curată și bineplăcută lui Dumnezeu și oamenilor, Însuți Iubitorule de oameni, luminează-mă, ajută-mă și mă înflăcărează cu dragostea Ta cea Sfântă, ca și eu să fiu supus Ție în toate, și părinților care m-au născut, mă cresc, mă îngrijesc și mă nutresc.
   Ajută-mi, Doamne, să fiu întotdeauna ascultător și cinstitor lor, precum Tu ne-ai poruncit, când ai zis : "Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ti fie bine și să trăiești ani mulți pe pământ." Rogu-Te, Doamne, ține cu bine pe părinții mei și le dăruiește har, milă, sănătate, voie bună, putere, iubire, râvnă sfântă și toate cele de trebuință și de folos, ca să ne crească bine pe noi în adevărul Tău, în respect de cele Sfinte și spre binele obștesc.
Doamne Atotputernice, toate îți sunt ție cu putință, ajută-ne nouă și părinților noștri, ca să facem toate cele bineplăcute Ție, că bine ești cuvântat în vecii vecilor. Amin.


***Rubrică întreținută de Diana Dubu - diana@viatacrestina.org

© 2022 ViataCrestina.org. All rights reserved.